Biệt thự  Giai đoạn 1 Ciptura:

Hỉnh ảnh và mặt bằng biệt thự giai đoạn 1 CIptura , biệt Thự C- D- G